• Compania de evaluare “Univers-Imobil” | mun. Chișinau, str. Alecu Russo, 7/1, of.1
Your search results
pin

Evaluarea imobilului  

Evaluare profesională a imobilului – evaluarea apartamentelor, caselor, vilelor şi altor obiecte locative; evaluarea încăperilor nelocative – officiilor, imobilului comercial, de producere; evaluarea terenurilor…

Contactați evaluatorul

+373-69-13-13-04

+373-69-10-79-18

clock

Evaluarea transportului, utilajului

Evaluarea profesională a transportului, utilajului şi echipamentului – evaluarea autoturismelor, camioanelor, remorcilor, tehnicii agricole, utilajului cu diferite destinații…

Contactați evaluatorul

+373-69-57-25-06

+373-79-34-26-45

clipboard

Consultații imobiliare 

Servicii profesionale – primirea moștenirii, donație, asortiment complet de servicii legat cu perfectarea și restabilirea documentelor.

Contactați specialistului

+373-78-91-92-42

Opinia expertului

Evaluarea bunurilor imobile este necesară în multe domenii. Сlienții apelează la noi pentru evaluarea proprietății pentru prezentarea rapoartelor de evaluare băncilor și companiilor de microfinantare în scopul obținerii unui credit, în cazul unor litigii de proprietate, în caz de separare, contopire, lichidare a întreprinderii și altele.

Rapoartele noastre de evaluare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Legii și corespund celor mai înalte standarde de calitate.

Valeriu Obada, Director Comercial Univers-Imobil
În ultimii ani în legislația RM au avut loc multe schimbări esențiale, legate direct sau indirect de imobil. Tranzacțiile imobiliare - primirea moștenirii, donație, privatizarea imobilului sunt din categoria operațiilor, care necesită o abordare juridică foarte serioasă. Greșelile comise la perfectarea imobilului pot avea consecințe foarte serioase și costisitoare.

Din acestea motive Vă recomandăm să utilizați serviciile experților agenției noastre.

Ostafeiciuc Nicolai, Director Univers-Imobil