• Compania de evaluare “Univers-Imobil” | mun. Chișinau, str. Alecu Russo, 7/1, of.1
Your search results

Consultații

Agenția imobiliară „Univers-Imobil”  oferă servicii juridice și consultații  legate de toate aspectele imobiliare.

Tranzacțiile imobiliare sunt din categoria operațiilor necesare și de o responsabilitate înaltă. Greșelile comise la perfectarea imobilului  pot avea consecințe foarte serioase deaceia necesită o abordare juridică foarrte serioasă

Din acestea motive Vă recomandăm să utilizați serviciile experților agenției noastre.

Serviciile propuse de Agenția imobiliară fac față celor mai înalte cerințe a clienților. Specialiștii noștri cu o colosală experiență în domeniu Vă vor propune o abordare individuală și cele mai inteligente soluții a problemelor legate cu imobilul.

Ei vor asista și monitoriza toate etapele de procurare a imobilului și vor verifica toate nuanțele juridice legale de procurarea imobilului obiectului imobiliar. Asistența specialiștilor noștri este o garanție a realizării cu succes  a tranzacției.

Pentru clienții care procură sau vînd imobilul prin intermediul Agenției noastre serviciul „Asistența juridică la tranzacție” este gratuit!

  • Noutăți