• Compania de evaluare “Univers-Imobil” | mun. Chișinau, str. Alecu Russo, 7/1, of.1
Your search results

Evaluarea imobilului

Întreprinderea de evaluare “Univers-Imobil” efectuiază evaluare professională a imobilului locativ, comercial, industrial și a întreprinderilor.

Obiectele, asupra căror se efectuază evaluarea:

 • Apartamente, case, vile şi alte obiecte locative;
 • Încăperi şi construcții – nelocative, comerciale, de producere, depozitare;
 • Construcţii nefinalizate;
 • Loturile de teren – pentru construcții, agricole.

Termenii efectuării evaluarii  bunurilor este 1-4 zile lucrătoare în dependenţă de paramertrii și complexitatea obiectului.

CONTACTAȚI EVALUATORUL +373-69-13-13-04

Serviciile de evaluare se oferă de specialiştii, deţinători al Certificatului de calificare „Evaluator al bunurilor imobile”,  care au o experienţă mare de practică.

„Univers-Imobil” prestează servicii de evaluare din anul 2005, faptul ce se confirmă prin Licenţa A MMII № 017867, eliberată de Camera de Licenţiere de Stat al RM.

La momentul dat în Moldova activitatea de evaluare a bunurilor imobile nu necesită licențiere. Cerință obligatorie pentru prestarea serviciilor de evaluare este deținerea de Certificatului de calificare „Evaluator al bunurilor imobile”, care confirmă calificare evaluatorului.

În ce cazuri Dvs. aveţi nevoie de serviciile noastre de evaluare?

 • Pentru a obţine un împrumut garantat cu bunuri;
 • În cazul unor litigii de proprietate (inclusiv a celor, ce necesită adjudecarea de către instanţele de judecată);
 • Pentru preţuirea construcţiilor neterminate;
 • La întocmirea tranzacțiilor imobiliare (vânzare-cumpărare, moştenire, schimb, închiriere);
 • La includerea bunului imobilul în capitalul cocial al întreprinderii;
 • În caz de separare, contopire, lichidare a întreprinderii;
 • Pentru aprecierea întreprinderii ca un complex imobil unic;
 • La evaluarea activelor întreprinderii în scopul evidenţei contabile;
 • Pentru atragerea investiţiilor ş.a.