Your search results

Evaluarea imobilului

Agenţia imobiliată “Univers-Imobil” efectuiază evaluare professională a imobilului locativ, comercial, pentru oficiu și a întreprinderilor.

Obiectele, asupra căror se efectuază evaluarea:

 • Încăperile şi clădirile comerciale şi de producţie;
 • Încăperile depozitare;
 • Obiectele cu construcţie nefinisată;
 • Apartamente, case, vile ş.a. obiecte locative;
 • Loturile de pămînt cu destinație agrară;
 • Sectoare de producţie;
 • Sectoare pentru construcţie;
 • Echipament comercial şi industrial;
 • Mijloace de transport.

Termenii efectuării evaluarii  bunurilor este 1-4 zile lucrătoare în dependenţă de complexitatea obiectului.

CONTACTAȚI EVALUATORUL +373-69-13-13-04

Serviciile de evaluare se oferă de specialiştii licenţiaţi, deţinători al Certificatului de calificare „Evaluator al bunurilor imobile”  care au o experienţă mare de practică.

Evaluare se îndeplineşte în baza Licenţei A MMII № 017867, eliberată de Palatul Licenţial de Stat al RM.

În ce cazuri Dvs. aveţi nevoie de serviciile noastre de evaluare?

 • Pentru a obţine un împrumut garantat cu bunuri;
 • În cazul unor litigii de proprietate (inclusiv a celor, ce necesită adjudecarea de către instanţele de judecată);
 • Pentru preţuirea construcţiilor neterminate;
 • La întocmirea tranzacțiilor imobiliare (vînzare-cumpărare, moştenire, schimb, închiriere);
 • La includerea bunului imobilul în capitalul cocial al întreprinderii;
 • În caz de separare, contopire, lichidare a întreprinderii;
 • Pentru aprecierea întreprinderii ca un complex imobil unic;
 • La evaluarea activelor întreprinderii în scopul evidenţei contabile;
 • Pentru atragerea investiţiilor ş.a.

Dvs. puteţi să invitaţi un specialist de la noi, vizitînd oficiul nostru, luînd legătura cu telefonul

+373-69-13-13-04

+373-79-34-26-45

 • Noutăți din domeniu