• Compania de evaluare “Univers-Imobil” | mun. Chișinau, str. Alecu Russo, 7/1, of.1
Your search results

Evaluarea imobilului

Agenţia imobiliată “Univers-Imobil” efectuiază evaluare professională a imobilului locativ, comercial, industrial și a întreprinderilor.

Obiectele, asupra căror se efectuază evaluarea:

 • Apartamente, case, vile şi alte obiecte locative;
 • Încăperi şi construcții – nelocative, comerciale, de producere, depozitare;
 • Construcţii nefinalizate;
 • Loturile de teren – pentru construcții, agricole.

Termenii efectuării evaluarii  bunurilor este 1-4 zile lucrătoare în dependenţă de paramertrii și complexitatea obiectului.

CONTACTAȚI EVALUATORUL +373-69-13-13-04

Serviciile de evaluare se oferă de specialiştii licenţiaţi, deţinători al Certificatului de calificare „Evaluator al bunurilor imobile”  care au o experienţă mare de practică.

Evaluare se îndeplineşte în baza Licenţei A MMII № 017867, eliberată de Camera de Licenţiere de Stat al RM.

În ce cazuri Dvs. aveţi nevoie de serviciile noastre de evaluare?

 • Pentru a obţine un împrumut garantat cu bunuri;
 • În cazul unor litigii de proprietate (inclusiv a celor, ce necesită adjudecarea de către instanţele de judecată);
 • Pentru preţuirea construcţiilor neterminate;
 • La întocmirea tranzacțiilor imobiliare (vânzare-cumpărare, moştenire, schimb, închiriere);
 • La includerea bunului imobilul în capitalul cocial al întreprinderii;
 • În caz de separare, contopire, lichidare a întreprinderii;
 • Pentru aprecierea întreprinderii ca un complex imobil unic;
 • La evaluarea activelor întreprinderii în scopul evidenţei contabile;
 • Pentru atragerea investiţiilor ş.a.