Your search results

Fără certificatul de la FISC privind datoriile pe imobil la vânzarea bunului imobiliar: Proiectul a fost votat în prima lectură

Posted by UI on 20.04.2018
| 0

Proprietarii de bunuri imobile nu vor mai avea nevoie să prezinte certificatul Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective, la înstrăinarea și înregistrare a bunurilor imobile.

Proiectul a fost votat în prima lectură de către majoritatea deputaților prezenți.

Unul din autorii proiectului, Valeriu Ghilețchi a declarat la ședința Parlamentului că din start este clar că noul proprietar nu moștenește datoriile la FISC a vechiului proprietar.

„Serviciul Fiscal de Stat şi funcţionarii fiscali, în cadrul acţiunilor de exercitare a funcţiei, au următoarele obligaţii: 9) la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia certificatului, în cazurile reglementate de legislaţie sau la solicitarea organelor şi autorităţilor publice abilitate legal, să elibereze certificate privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget şi certificate care confirmă înregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A. şi accize. Formularul-tip al certificatelor menţionate se aprobă de către Serviciul Fiscal de Stat”.

 Deci, Serviciul Fiscal eliberează Certificatul respectiv la cererea scrisă a contribuabilului,  fondatorilor şi/sau acţionarilor întreprinderii.

Proiectul vine să reducă timpul și costurile aferente înregistrării proprietății. Conform informației cu referire la metodologia Doing Business, înregistrarea proprietății în Republica Moldova, pentru persoanele juridice, presupune 5 proceduri, 5,5 zile și costă circa 0,9% din valoarea proprietății, se argumentează în Proiect.

Certificatul menționat nu are impact nici asupra părților contractuale din motiv că evidența restanțelor este ținută după contribuabili, iar Serviciul Fiscal de Stat are destule pârghii pentru a o încasa. Schimbarea proprietarului nu duce la schimbarea subiectului restanței, mai argumentează proiectul de lege.

Sursa: unimedia.info

  • Noutăți