Your search results

Impozitul pe avere trebuie achitat până la data de 25 decembrie

Posted by UI on 19.12.2017
| 0

Proprietarii bunurilor imobile a căror totalitate este estimată la valoarea 1,5 mil. lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult trebuie să achite impozitul pe avere până la data de 25 decembrie.

Potrivit agenției INFOTAG, despre aceasta a amintit Serviciul Fiscal de Stat (SFS), menționând că baza impozabilă a obiectelor impunerii constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, față de care se aplică impozitul pe avere, la cota de 0,8%.

În total, în Republica Moldova sunt înregistrați 2287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere, care corespund criteriilor stabilite la situația din 1 noiembrie 2017. Dintre aceștia 2075 sau 90,7 % din numărul total în raza mun. Chișinău, 67 sau 2,9 % în raza zonei de Nord a țării, 124 sau 5,5% – în Centru și 21 sau 0,9 % – la Sud.

Astfel, SFS a prezentat avizele de plată la 2287 de contribuabili, în special, 158 avize înmânate sub semnătură, 2121 prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei și 8 prin intermediul adreselor electronice.
Suma impozitului pe avere, care a fost estimată spre a fi încasată în bugetul de stat, constituie 43,5 mil. lei.

În cazul neachitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislație, subiecților le vor fi aplicate majorări de întârziere (penalitate, pentru fiecare zi de întârziere), pentru perioada care începe după scadența impozitului și care se încheie în ziua plății efective.

INFOTAG precizează: Având în vedere că data de 25 decembrie în Republica Moldova este declarată zi liberă, SFS recomandă plata taxei până vineri, 22 decembrie.

  • Noutăți