• Compania de evaluare “Univers-Imobil” | mun. Chișinau, str. Alecu Russo, 7/1, of.1
Your search results

Impozitul pe bunuri imobiliare-2021

Posted by UI on 26.12.2020
| 0

     Anularea facilității ce vizează dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare (art.282 alin.(2) din CF)

     În vederea fortificării autonomiei financiare a autorităților publice locale se propune anularea facilității ce vizează dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv.

     Impozitul pentru bunuri imobiliare este o sursă directă de venituri pentru bugetul autorităților publice locale, iar reducerea existentă diminuează încasările acumulate la bugetul autorităților publice locale.

     Evidențiem că un studiu elaborat de către Banca Mondială din 25 septembrie 2017 include recomandarea de anulare a scutirii respective, aceasta fiind considerată o scutire bazată pe criterii subiective legată de un anumit grup de contribuabili.

     Modificarea termenelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare

     Sunt stabilite următoarele termene de plată:

  • pentru cetățeni – 30 iunie a anului curent. În cazul bunurilor dobândite după 31 mai a anului fiscal în curs – 25 martie anul următor.
  • pentru agenții economici – 25 septembrie a anului curent. În cazul bunurilor dobândite după 25 septembrie a anului fiscal în curs – 25 martie anul următor

     Revederea impozitului pe bunuri imobiliare în localitățile rurale

     Modificarea cotei impozitului pe bunuri imobiliare neevaluate cu destinaţie locativă din localitățile rurale, prin substituirea cuantumului de 0,1% în cuantumul prevăzut în intervalul de la 0,05 % până la 0,4 %, cota concretă urmând a fi stabilită de autoritățile publice locale.

Sursa: monitorul.fisc.md

  • Noutăți