Your search results

Impozitul pe venit ce rezultă din contractele de locațiune poate fi achitat on-line

Posted by UI on 15.01.2019
| 0

Începând cu data de 3 ianuarie 2019, impozitul pe venitul obținut din transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a imobilului poate fi achitat prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice – Mpay. 
Pentru a achita acest tip de impozit în regim on-line, contribuabilul urmează:
1. să acceseze serviciul 
2. să introducă identificatorul cererii și datele solicitate în formular
3. să aleagă metoda de plată
4. să achite impozitul.
Totodată, în cazul în care contribuabilul deține semnătura electronică sau mobilă, contractul de dare în locațiune a bunurilor imobiliare poate fi înregistrat on-line prin accesarea SIA „e-Cerere” de pe portalul serviciilor fiscale electronice: www.servicii.fisc.md. 
Reiterăm că persoanele fizice, care oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat și să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Contractele de locațiune urmează a fi înregistrate de către proprietarii imobilelor în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia aceștia au domiciliu de bază.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. 

Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. 

Sursa: monitorul.fisc.md 

  • Noutăți