Your search results

Informații actualizate privind implementarea Programului de stat „Prima Casă”

Posted by UI on 12.05.2020
| 0

Prin intermediul Programului de stat „Prima Casă” au fost procurate 4281 locuințe până în prezent. Alte 9 cereri au fost acceptate, aferent cărora urmează a fi semnate contractele de garanție.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,145 miliarde lei. Suma totală a garanțiilor active constituie 1,072 miliarde lei.

Din 4281 beneficiari 3004 sunt familii, iar 1277 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 626 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1630 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 333 – în cadrul programului Prima Casă 4.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 59,98 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate constituie 593,52 mii lei.

4013 locuințe au fost procurate în zonele urbane iar 268  în zonele rurale. 3948 locuințe procurate sunt apartamente, iar 333 sunt case de locuit individuale.

Sursa: mf.gov.md

  • Noutăți