• Compania de evaluare “Univers-Imobil” | mun. Chișinau, str. Alecu Russo, 7/1, of.1
Your search results

Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect care reglementează privatizarea încăperilor nelocuibile

Posted by UI on 08.03.2021
| 0

imobModificările prevăd revizuirea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, care reglementează inclusiv privatizarea încăperilor nelocuibile date în chirie.

Potrivit proiectului, obiectivele respective se privatizează în modul stabilit de Guvern. Prețul inițial de privatizare a încăperilor nelocuibile se determină în funcție de valoarea lor de piață, definită în raportul de evaluare întocmit de evaluator.

Documentul conține lista obiectivelor nepasibile de privatizare. Printre acestea sunt bunurile imobile care constituie patrimoniu cultural național, cu excepția celor permise pentru vânzare/cumpărare; bunurile imobile în a căror privință sunt adoptate decizii de demolare în conformitate cu planul general de dezvoltare a localității; încăperile amplasate pe traseele rețelelor inginerești, în pasajele subterane pentru pietoni și în alte locuri de uz comun; încăperile al căror cost a fost inclus în costul unor alte bunuri care se privatizează.

”Operarea acestor modificări va asigura privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune conform prevederilor generale, astfel, se va garanta respectarea principiului transparentei în administrarea proprietății publice și principiului egalității în drepturi a cetățenilor”, a declarat autorul proiectului, deputatul PAS, Vladimir Bolea. De asemenea, proiectul prevede extinderea până la trei ani a termenului contractului de locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat sau municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare, cu excepția activelor din cadrul parcurilor industriale.

Termenul maxim de trei ani este unul optim pentru un contract de locațiune, acesta ar permite ambelor părți ale raportului juridic să-și planifice activitatea, respectiv veniturile și cheltuielile, argumentează autorul. Proiectul urmează a fi votat în cea de-a doua lectură. 

Sursa: InfoMarket

  • Noutăți