• Compania de evaluare “Univers-Imobil” | mun. Chișinau, str. Alecu Russo, 7/1, of.1
Your search results

Revizuirea condițiilor de înregistrare a contractelor privind darea în locațiune a proprietății imobiliare

Posted by UI on 26.12.2020
| 0

     Revizuirea condițiilor de înregistrare a contractelor privind darea în locațiune a proprietății imobiliare de la persoane fizice la persoane fizice (art.901 alin.(34) din CF)

     Actualmente, persoanele fizice care transmit organizaţiilor statelor străine, organizaţiile internaţionale şi personalul acestora, precum și persoanelor fizice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat și să achite impozit în cuantum de 7% din valoarea lunară a contractului cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans.

     Noile ajustări extind termenul de achitare pînă la data de 25 a lunii în curs, pentru contractele înregistrare până la această dată. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie și/sau în folosință a bunului imobil.  

Sursa: monitorul.fisc.md

  • Noutăți