Your search results

Schimb

Apartamentul Dvs. nu vă aranjază? Aţi dori să-l schimbaţi? Agenţia imobiliară „Univers-Imobil” vă va ajuta să rezolvaţi problema locativă prin schimbul unui apartament cu un alt imobil.

Schimbul apartamentului poate să se petreacă direct între proprietari sau printr-o contra vînzare-cumpărare.

Schimbul direct este varianta ideală cînd se reuşeşte de găsit varianta convenabilă pentru ambele părţi.

Schimbul obiectelor egal evaluate (apreciate) se efectuază fără de o plată suplimentară, însă mai des schimbul se petrece cu plata suplimentară. Posibilitatea întocmirii unei astfel de afaceri nu este prea mare din cauza că găsirea unui obiect convenabil pentru ambele părţi este problematică. Pe de  altă parte, ultima este un proces mai puţin riscant şi costisitor din punct de vedere a perfectării documentelor pentru drept de proprietar.

În condiţiile de criză şi solvabilitate scăzută a persoanelor, schimbul direct este posibilitatea reală de a rezolva problema locativă. La schimbul direct se:

 • Caută varianta convenabilă a schimbului pentru Dvs.;
 • Se precizează costul suplimentar de adaos, termenii executării şi mutării părţilor dintr-un apartament în altul (a celei mai cointeresate părţi – iniţiatorul afacerii);
 • Se discută schema schimbului, se fixează termenii eliberării apartamentelor; ziua şi ora întocmiirii afacerii, achitarea serviciilor notariale şi taxelor de stat ş.a.
 • Înţelegerea se întăreşte de transmiterea şi primirea arvunei;
 • Agenţia, cu împuternicirea părţilor, pregăteşte documentele pentru legalizarea notarială a afacerii;
 • La notar se semnează contractul de schimb între părţi şi se petrece transmiterea plăţii suplimentare, dacă ultima a fost prevăzută;
 • Documentele legalizate de notar se înregistrează la Oficiul Cadastral

Însă schimbul în cele mai dese cazuri se efectuiază prin două vînzări-cumpărări, fiindcă, în acest caz, alegerea obiectelor este mult mai vastă.

Sarcina principală la varianta aceasta de schimb este coordonarea în timp a momentului vinderii apartamentului Dvs. şi procurarea altui.

În caz de schimb prin vînzare-cumpărare, Agenţia acţionează în următorul mod succesiv:

 • Caută cumpărător pentru obiectul Dvs.;
 • După găsirea cumpărătorului potenţial se propun variantele convenabile pentru procurarea locuinţei;
 • Fiecare înţelegerea se întăreşte prin transmiterea şi primirea arvunei;
 • Agenţia, cu împuternicirea părţilor, pregăteşte documentele pentru legalizarea afacerii la notar;
 • La notar mai întîi se semnează contractul de vînzare a primului bun imobil şi se petrece transmiterea banilor pentru el. Mai tîrziu se legalizează procurarea bunului imobil în schimb celui necesar;
 • Documentele, legalizate la notar se înregistrează la Oficiul Cadastral.

Agenţia noastră atrage o deosebită atenţie coordonării  termenilor de vînzare a unui obiect şi cumpărarea altui în loc.

Experienţa specialiştilor noştri şi cunoaşterea coniuncturei de piaţă a imobilului ajută la determinarea corectă a preţului obiectului şi a termenilor reali de vînzăre a lui. Aceasta succesiv măreşte siguranţa şi puritatea schimbului.

 • Noutăți